Các quy định mới về cấp mới và thay đổi hộ chiếu tại cơ quan xuất nhập cảnh, thủ tục xin cấp mới, đổi, hộ chiếu cho trẻ em, hộ chiếu mất, hộ chiếu cũ rách ướt, ảnh chụp, điền tờ khai

Top